Ჩატვირთვა

ფილა h265

h=265 მმ სიმაღლის მქონე ფილა

This image has an empty alt attribute; its file name is h200.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Capture.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 200_60_eng-min.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 200_90_eng-min.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 200_120_eng-min.jpg

ტემპერატურის განაწილების კონტური h265 ფილაშიture distribution in the slabs h265

This image has an empty alt attribute; its file name is Capture2.png

lskfjd n