Ჩატვირთვა

ფილა h220

h=220 მმ სიმაღლის მქონე ფილა

ტემპერატურის განაწილების კონტურები h220 ფილებში