Ჩატვირთვა

ფილა h200

h=200 მმ სიმაღლის მქონე ფილა

ტემპერატურის განაწილების კონტურები h200 ფილებში