Ჩატვირთვა

რიგელები

მეგა პროდაქშენი გთავაზობთ ანაკრები კონსტრუქციის ტექნოლოგიით დამზადებულ რიგელებს, რომელიც არ საჭიროებს ყალიბს ჰორიზონტალური გადახურვისას. იძლევა ხარჯების და დროის მნიშვნელოვან ეკონომიას მშენებლობის პროცესში.